Luyện thi THPTQG

Đốt cháy hoàn toàn M hỗn hợp gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí co2 và hơi h2o với số mol bằng nhau.tỉ khối hỗn hợp M so với h2 là 21 ctpt X và Y lần lượt là?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni