Luyện thi THPTQG

Viết pứ isopentan td với clo theo tỷ lệ 1:1. Viết công thức cấu tạo các sản phẩm đó ?

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni