Luyện thi THPTQG

Cho tứ diên OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB =OC =1. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB và OA Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và CN.
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni