Luyện thi THPTQG

Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X gồm hai hidrocacbon mạch hở lội qua bình đựng 2,5 lít dung dịch Br2 0,1M thấy khối lượng bình Br2 tăng 3,1 gam. Tìm công thức phân tử hai hidrocacbon.
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni