Luyện thi THPTQG

Một bài thi trắc nghiệm gồm 50 câu, mỗi câu trả lời đúng thì được 50 điểm, cáu không trả lời được 1 điểm, câu trả lời sai thì bị 0 điểm

  Làm bài thi nói trên, Đông đạt số điểm nhiều hơn Âu là 44 điểm.

Khi so số điểm của hai bạn Đông và Âu, ta thấy tỉ số điểm của họ là 1,8.

Dựa vào đó, em hãy tính xem mỗi bạn có thể trả lời được nhiều nhất là bao nhiêu câu trả lời đúng.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni