Luyện thi THPTQG

v=&space;\frac{(cotg\alpha&space;-k)mv_0sin\alpha}{M}

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni