Luyện thi THPTQG

1) Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hbh. Gọi M,N là trung điểm của BC,SD.

a) Tìm giao tuyến của (SAM) và (BCN)

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SB và mp (AMN)

2) Cho hình chóp S.ABCD,đáy ABCD là tứ giác lồi, các cạnh đối không song song. Gọi M,N là trung điểm của SD,BC, O là giao điểm của AC và BD.

a) Tìm giao tuyến của (SAD)và(MBC), (SAB) và (MND)

b) Tìm giao điểm của MC và mp (SAB)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni