Luyện thi THPTQG

Câu 18, Khi treo một vật có m1= 200g vào đầu một lò xo thây nó giãn 5cm. a Tinh đo cung của lo xo. Lấyg-10 m/s. D. Nếu treo thêm vật m2 vào ló xo thấy tổng độ dãn của lò xo 7,5cm. Tinh khối lượng m2? Câu 19. Con lắc lo xo treo trên mặt phẳng nghiêng nhu hinh vẽ, tạo với mặt phẳng 1 góc 30o chiều dài ban đầu khi chưa treo vật là = 80(cm), vật năng gắn vào k= 100 (N/m).Chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng trên mặt phẳng nằm nghiêng là bao nhiêu.Bỏ qua ma sát lấy g=10m/s2 Câu 20. Một vật khối luợng 2kg dưoc dấy bởi một lực F hướng xuống hợp với phương ngang mot góc a- 30° Lực F có độ lớn 8N. Biết sau khi bắt đầu chuyển động 2s từ trạng thái đứng yên đi được 4m.Lấy g=10m/s2 a Tinh bệ số ma sát giữa vật và mặt ngang b. Để cho vật có thể chuyển động thắng đều thì F có độ lớn là bao nhiêu?
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni