Luyện thi THPTQG

Cho 100 ml dd HNO3 1M (dd A) vào 100 ml dd KOH 1M (dd B). a. Viết pt điện li của HNO3 và KOH b. Tính pH của dd A và dd B c. Tính pH khi trộn lẫn dd A và dd B
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni