Luyện thi THPTQG

Cho phương trình: x^2-2.(m+1)x+2m^2+2***=0 a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 b) TÌM GTLN, GTNN của biểu thức A=(3x2-2x1).x2+(3x1-2x2).x1
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni