Luyện thi THPTQG

giải pt: 3. căn 3 + 3/ (2. căn x) = 2x + 1/ (2x) - 7
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni