Luyện thi THPTQG

1 hộp đánh có 200 thẻ đc đánh số từ 1 đến 200. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất sao cho tổng 3 thẻ chia hết cho 3
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni