Luyện thi THPTQG

cho y=mx+3 (d1)

     y=2x+3(d2)

       y=2x+n

hãy cho biết quan hệ vị trí của các đường thẳng

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni