Luyện thi THPTQG

Este X có công thức phân tử là C5H10O5. Đun nóng 10,0g X trong 100ml dung dịch chứ NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thì thu được4,58g chất rắn khăn. Vậy công thức của X là A. CH3COOC3H7 B. C3H7COOCH3 C.HCOOC4H10 D. C2H5COOC2H5
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni