Luyện thi THPTQG

Ba  is good at the repairing............ appliances

A. Home.   B. Family.      C. House.    D. Household 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni