Luyện thi THPTQG

Có ý kiến cho rằng : Việt Nam mất nước là tất yếu nhà Nguyễn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc mất nước ?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni