Luyện thi THPTQG 2018

cho tam giác ABC biết AB=12cm, BC=16cm , CA=20cm. a,tính cosA và tính diện tích tam giác ABC b,tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni