Luyện thi THPTQG 2018

in water polo,a shot is successful if the ball completely passes between the goal posts and underneath the.......

A.net B.crossbar C.ball D.goalie

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni