Luyện thi THPTQG 2018

in water polo,a shot is successful if the ball completely passes between the goal posts and underneath the.......

A.net B.crossbar C.ball D.goalie

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni