Luyện thi THPTQG 2018

Hỗn hợp A gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp. Cho A đi qua đ Br2 dư thấy có 9,6g Br2 pư và khối lượng bình Br2 tăng lên 1,06.

a) Tìm CTPT, CTCT và tính thể tích 2 ankin

b) cho 2,12g A đi qua đ AgNO3/NH3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni