Luyện thi THPTQG 2018

Hỗn hợp A gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp. Cho A đi qua đ Br2 dư thấy có 9,6g Br2 pư và khối lượng bình Br2 tăng lên 1,06.

a) Tìm CTPT, CTCT và tính thể tích 2 ankin

b) cho 2,12g A đi qua đ AgNO3/NH3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni