Luyện thi THPTQG 2018

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AB<AC . Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại D .Qua D kẻ dường thẳng song song voi AB cắt BC và AC tại M N 

1. cmr tứ giác BONC nội tiếp và tam giac ANB cân

2. đường thẳng AD cắt (O) tại I , BI cắt DM tại K .Cmr K la trung điểm cua DM.

3. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho IP//DN, AP cắt BC tại Q . Gọi G là trung điểm của DK .Cm ba điểm Q,I,G thẳng hàng

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni