Luyện thi THPTQG 2018

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và AB<AC . Các tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại D .Qua D kẻ dường thẳng song song voi AB cắt BC và AC tại M N 

1. cmr tứ giác BONC nội tiếp và tam giac ANB cân

2. đường thẳng AD cắt (O) tại I , BI cắt DM tại K .Cmr K la trung điểm cua DM.

3. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho IP//DN, AP cắt BC tại Q . Gọi G là trung điểm của DK .Cm ba điểm Q,I,G thẳng hàng

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni