Luyện thi THPTQG 2018

Chia 92.34g hỗn hợp X gồm NaF, NaBr và NaI làm 2 phần bằng nhau

Cho dung dịch AgNO3 dư vào phần 1 khi kết thúc phản ứng thu được 70.03g kết tủa

Hòa tan phần 2 vào nước thu được dung dịch A. Sục khí Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được khối lượng muối khan ít hơn phần 2 là 21.24g. Tính % khối lượng muối NaF trong hỗn hợp X

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 53
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni