Luyện thi THPTQG 2018

Chia 92.34g hỗn hợp X gồm NaF, NaBr và NaI làm 2 phần bằng nhau

Cho dung dịch AgNO3 dư vào phần 1 khi kết thúc phản ứng thu được 70.03g kết tủa

Hòa tan phần 2 vào nước thu được dung dịch A. Sục khí Clo dư vào dung dịch A, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được khối lượng muối khan ít hơn phần 2 là 21.24g. Tính % khối lượng muối NaF trong hỗn hợp X

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni