Luyện thi THPTQG 2018

Cho hỗn hợp A gồm Cl2 và O2 phản ứng hết với hỗn hợp B gồm 4.8g Mg và 8.1g Al thu được 37.05g hônd hợp X gồm muối clorua và õit của hỗn hợp B

Tính thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp A 

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dich Y và m gam hỗn hợp chắt rắn Z. Để hòa tan hết m gam hỗn hợp chất rắn Z cần dùng vừa đủ a mol HCl. Tính a

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dịch Y. Cho b mol NaOH vào dung dịch Y thu được khối lượng kết tủa tối đa. Tính b

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni