Luyện thi THPTQG 2018

Cho hỗn hợp A gồm Cl2 và O2 phản ứng hết với hỗn hợp B gồm 4.8g Mg và 8.1g Al thu được 37.05g hônd hợp X gồm muối clorua và õit của hỗn hợp B

Tính thành phần % thể tích các khí trong hỗn hợp A 

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dich Y và m gam hỗn hợp chắt rắn Z. Để hòa tan hết m gam hỗn hợp chất rắn Z cần dùng vừa đủ a mol HCl. Tính a

Hòa tan hết hỗn hợp X trên vào nước được dung dịch Y. Cho b mol NaOH vào dung dịch Y thu được khối lượng kết tủa tối đa. Tính b

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni