Luyện thi THPTQG 2018

Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6.hỏi có bao nhiêu số có 3 chữ số và nhỏ hơn 430

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni