Luyện thi THPTQG 2018

Giup em trả lơi câu hỏi nhé ạ!

Hòa tan hoàn toàn 12,5gam đá vôi vào dung dịch axit sunfuric. Tính thể tích khí thoát ra (đktc):

A.2,24 lit

B.2,8 lit

C.3,36 lit

D.5,6 lit

1 câu trả lời

Pt : CaCO3 + H2SO4 ----> CaSO4 + H2O + CO3(khí)
nCO3 = n CaCO3 = m/ M = 12.5 / 100 = 0.125 (mol)
ở đktc V CO3= n.22,4= 2.8 (l)

Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni