Luyện thi THPTQG 2018

thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit,rồi trung hòa bằng dunng dịch kiềm dư thu được dd X. Cho dd X thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 324,0 gam Ag. Biết hiệu suất của phản ứng thủy phân là 80%. Giá trị của m là:

A. 641,25       B. 320,63       C.205,2        D. 410,4

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni