Luyện thi THPTQG 2018

thủy phân m gam saccarozo trong môi trường axit,rồi trung hòa bằng dunng dịch kiềm dư thu được dd X. Cho dd X thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 324,0 gam Ag. Biết hiệu suất của phản ứng thủy phân là 80%. Giá trị của m là:

A. 641,25       B. 320,63       C.205,2        D. 410,4

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni