Luyện thi THPTQG 2018

Một nguyên tố có hợp chất với hidro có công thức RH3. Trong oxit cao nhất oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định tên nguyên tố đó?

Mọi người giúp em giải bài tập này với ạ! Em xin cảm ơn! 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni