Luyện thi THPTQG 2018

trình bày các diễn biến, tổ chức nhận được khi nung nóng hơp kim Pb-Sb có phần trăm là 80%; 10% từ nhiệt độ thường đến nóng chay hoàn toàn và làm nguội hợp kim đó từ nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn đến nhiêt độ thường

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni