Luyện thi THPTQG 2018

2cos^2x +5sinxcosx+6sin^2x-m-1=0 tìm m để pt có nghiệm

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni