Luyện thi THPTQG 2018

Cho trước đường tròn tâm O và một điểm A (trong mặt phẳng(P)). Một cát tuyến di động đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm B và C. Gọi d là tập hợp tất cả các điểm giữa của dây cung BC (tạo thành khi cát tuyến di
động), d’ là tập các điểm trên đường tròn đường kính OA. Chứng minh rằng d ⊂ d’. Trong trường hợp nào thì bao hàm thức trên trở thành đẳng thức?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni