Luyện thi THPTQG 2018

Cho este có CTPT là C3H6O2 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được X gam muối và 5.52g NaOHbyinhs X Muối

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni