Luyện thi THPTQG 2018

Cho este có CTPT là C3H6O2 tác dụng vừa đủ với NaOH thì thu được X gam muối và 5.52g NaOHbyinhs X Muối

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni