Luyện thi THPTQG 2018

giải bpt căn(x^-3x+2) +căn(x^2-4x+3)  >= 2căn(x^2-5x+4)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni