Luyện thi THPTQG 2018

Đun nóng 5,3 (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B (MA<MB)  với H2SO4 đặc ở 170 độ C, thu được 3,86 (g) hỗn hợp Y gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp và 2 ancol dư. Đốt cháy hoàn toàn 3,86(g) Y thu được 0,25 mol CO2 và 0,27 mol H2O.

Mặt khác, đem 5,3 (g) X trên đun với H2SO4 đặc ở 140 độ C tạo thành 2,78 (g) hỗn hợp hơi Z gồm 3 ete có tỉ khối so với H2 = 139/ 3, Hiệu suất phản ứng tạo thành ete của A,B là ?

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 53
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni