Luyện thi THPTQG 2018

Cho tam giác ABC cân tại A.Vẽ trung tuyến AM a)Biết AB= 13cm ,BC= 10cm.Tính AM b)Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AC cắt AC tại E và cắt CB tại F. AM cắt EF tại I . Chứng minh rằng tam giác ACF cân và CI ⊥ AF c)Trên tia đối của tia AF lấy điểm D sao cho AD=BF.Chứng minh rằng : △CFD cân d)Tìm điều kiện của △ABC để CD⊥CF
0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni