Luyện thi THPTQG 2018

y=-5x+20+12\sqrt{x}(x-1)(3-x)+3(2\sqrt{x}(x-1)+3\sqrt{x}(3-x))

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni