Luyện thi THPTQG 2018

1+ sinx/2.sinx-cosx/2.sinx^2x=2cos^(pi/4-x/2)

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni