Luyện thi THPTQG 2018

cho từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch khco3 0,2M và k2co3 0,5 M  và 120 ml dung dịch hcl 1M . khuấy đều thu đc V lít khí co2 thoát ra ở đktc và dung dịch X .thêm 100 ml dd koh 0,15  M và cacl2 0,6 M vào dd X thu đc m gam kết tủa .tính giá trị của V và m

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni