Luyện thi THPTQG 2018

cho từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch khco3 0,2M và k2co3 0,5 M  và 120 ml dung dịch hcl 1M . khuấy đều thu đc V lít khí co2 thoát ra ở đktc và dung dịch X .thêm 100 ml dd koh 0,15  M và cacl2 0,6 M vào dd X thu đc m gam kết tủa .tính giá trị của V và m

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
Bí kíp tu luyện Vật Lý toàn tập
500.000 ₫

400.000 ₫

2 đánh giá
học viên 9
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA 12 - CHUẨN BỊ CHO THI HỌC KÌ
200.000 ₫

100.000 ₫

6 đánh giá
học viên 52
Nguyễn Tấn Trung Vua Công Thức Hóa Học

Các tình nguyện viên Zuni