Luyện thi THPTQG 2018

Chọn câu sai :

A. Dd NaHCO3 trong nước có phản ứng kiềm mạnh

B. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp

C. Kim loại Cs dùng để chế tạo tế bào quang điện

D. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong số các kim loại

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni