Luyện thi THPTQG 2018

nếu phải chọn tính chất điển hình của cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nên chọn đáp án nào trong hai câu này , xin các tiền bối giúp đỡ ạ :)

 A Dân tộc dân chủ nhân dân 

B cách mạng giải phóng dân tộc

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni