Luyện thi THPTQG 2018

y=\sin ^{6}3x -\cos^{6}3x +12  

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni