Luyện thi THPTQG 2018

một vật dao động điều hòa có phương trình x=8cos(7t+pi/6)cm. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ 7cm đến li độ 2cm là :

A.1.24s  B.5/12s  C.6,65s  D0,12s

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni