Luyện thi THPTQG 2018

một vật dao động điều hòa có phương trình x=8cos(7t+pi/6)cm. khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ li độ 7cm đến li độ 2cm là :

A.1.24s  B.5/12s  C.6,65s  D0,12s

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni