Luyện thi THPTQG 2018

Tìm cắp giá trị x,y nguyên thỏa mãn\iota x+ 4\iota+\iotay-2\iota=3

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni