Luyện thi THPTQG 2018

con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 8 cm. cho g= \pix^{2}, biết trong một chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn gấp đôi thời gian lò xo bị nén. thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là:

A. 0,2s

B.0,3s

C.2/15s

D.4/15s

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni