Luyện thi THPTQG 2018

Cho em hỏi cấu trúc đảo ngữ của câu điều kiện vs ạ!!

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni