Luyện thi THPTQG 2018

chứng minh rằng nếu các cặp cạnh đối diện của tứ diện abcd vuông góc với nhau từng đôi 1 thì trong 4 mặt của tứ diện có ít nhất 1 mặt là tam giác nhọn (cả 3 góc của nó đều nhọn).

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni