Luyện thi THPTQG 2018

chứng minh rằng nếu các cặp cạnh đối diện của tứ diện abcd vuông góc với nhau từng đôi 1 thì trong 4 mặt của tứ diện có ít nhất 1 mặt là tam giác nhọn (cả 3 góc của nó đều nhọn).

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni