Luyện thi THPTQG 2018

Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 1 'lít hỗn hợp X thu đươc 12,6g H2O. Nếu cho 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) qua dd Br2 dư thấy có 100g brom phản ứng. Tính thành phần % của mỗi chất trong hh X.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni