Luyện thi THPTQG 2018

Một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, CH4. Đốt cháy hoàn toàn 1 'lít hỗn hợp X thu đươc 12,6g H2O. Nếu cho 11,2 lít hỗn hợp X (đktc) qua dd Br2 dư thấy có 100g brom phản ứng. Tính thành phần % của mỗi chất trong hh X.

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni