Luyện thi THPTQG 2018

nhiệt phân hoàn toàn 24g muối RSO3 (R là kim loại nhóm IIA), toàn bộ lượng khí SO2 sục từ từ vào 200ml dung dịch gồm BA(OH)2 0,8M và KOH 0,3M, sau phản ứng thu được 34,72g kết tủa. Xác định R

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni