Luyện thi THPTQG 2018

Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi của hàm lượng ADN qua các kì của nguyên phân,giảm phân

Làm thế nào để biết được một hình vẽ biểu diễn một tế bào đang ơn nguyên phân hay giảm phân 

giúp em với ai, em học lớp 9

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni