Luyện thi THPTQG 2018

Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí bay ra bằng số mol X phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với lượng dư Cuo nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lượng rắn giảm 1,2g và được 2,7 g chất hữu cơ đa chức Y. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A. OHC-CH2-CH2-CHO

B. OHC-CH2-CHO

C. CH3-CO-CO-CH3

D. OHC-CO-CH3

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni