Luyện thi THPTQG 2018

Cho ancol X tác dụng với Na dư thấy số mol khí bay ra bằng số mol X phản ứng. Mặt khác, X tác dụng với lượng dư Cuo nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thấy lượng rắn giảm 1,2g và được 2,7 g chất hữu cơ đa chức Y. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là:

A. OHC-CH2-CH2-CHO

B. OHC-CH2-CHO

C. CH3-CO-CO-CH3

D. OHC-CO-CH3

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni