Luyện thi THPTQG 2018

định p,q để biêur thức A= p(cos^8x - sin^8x) - 4 (cos^6x - 2sin^6x) + q.sin^4x không phụ thuộc vào x

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni