Luyện thi THPTQG 2018

cho tam giác abc đều cạnh a có 2 đỉnh B,C nằm trong mặt phẳng (alpha), đỉnh A cách mp 1 đoạn= a/2

a. Tính sin( mp (alpha),(ABC))

b. Gọi E, F lần lượt là các điểm nằm trên AB,AC sao cho AE=2/3.AB, AF=AC/3. Tính diện tích hình chiếu của tam giác AEF trên mp( alpha).

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.

Các tình nguyện viên Zuni