Luyện thi THPTQG 2018

cho tam giác abc đều cạnh a có 2 đỉnh B,C nằm trong mặt phẳng (alpha), đỉnh A cách mp 1 đoạn= a/2

a. Tính sin( mp (alpha),(ABC))

b. Gọi E, F lần lượt là các điểm nằm trên AB,AC sao cho AE=2/3.AB, AF=AC/3. Tính diện tích hình chiếu của tam giác AEF trên mp( alpha).

 

0 câu trả lời
Chào bạn, bạn chưa đăng nhập!
Hãy đăng nhập bằng tài khoản hoặc đăng ký tài khoản để viết bình luận.
Khóa học có thể bạn quan tâm Xem tất cả khóa học

Các tình nguyện viên Zuni